הגיונות?

לא.
או שאולי כן.
בכל אופן לא מתחייב.

לא מעוניין בטיעונים מורכבים. קצת אימפרסיוניסטי. ואקספרסיוניסטי. המאבק מעלה אבק ולכן פשוט אכתוב. ללא יומרות. ללא כוונות. ולתת לאנשים לקרוא. שיקראו כולם. חוץ ממני. רק שאני לא אקרא. אם אני קורא אני נבחל ומוחק.

רק שלא אקרא.