התחדשות

אזהרה: טקסט יומרני שנשאר לצרכי המחשה

המחשבה הכרחי לה לנבוע מראשית ספונטנית שאינה תלויה בשיטתיות דדוקטיבית. זו תפקידה להופיע בשלב מאוחר יותר. המנוע ליצירה הרעיונית טמון במנגנון הסבת הרושם (פנימי או חיצוני) לצורנות שכלית טהורה. משם ינבע התרשים הצורני של הרעיון כמו התגבשות של קרח ששולח ניצנים קשיחים בתווך הנוזלי.

מכאן ניתן לפתח שיטתיות טהורה, נקייה ואנליטית, או להותיר את הספונטניות הרעיונית חופשית ולאפשר לה ליצור דבר מה שאינו בטוח, אינו ודאי ועל כן גם ניתן לשינוי. גוש חומרי למחצה, נוטה להתגבש ולהתעצב בצורה מסוימת, אך נתון למגע יד מטאפורית שמבקשת לשכללו ללא הרף תוך קריאת דרור, זעקה לשחרור מכבלי פחד היצירה, הפחד לטעות. שהרי בהיותה לעולם דימוי חלקי של האידאה השלמה, כל יצירה והתהוות היא בהכרח טעות מסוימת. ואין זה דבר רע כלל וכלל.

כתיבה חופשית. ערוכה לעתים. מגבשת רעיונות, פעם לגביש מוצק ומעוצב בסמלים ומשפטים בהירים, פעם לצורה אבסטקרטית שלמה או פגומה. לכאן או לכאן מקפיד להימנע מהקפדת יתר. לא מבטיח אמת, רק שבילים עקלקלים. את האמת חפשו באבנים שלצדי הדרך.

מתהווה.

להגיב