HCE הופך לאוביקט ומועבר בתורשה

נשב ונקרא בספרים.

נקרא בספרים ארוכים ארוכים וקצר־קצרצרים נקרא עולמות נקרא כוכבים נקרא סיפורים עתיקים חדשים, פרוזה נוזלת מקלדת נובעת ראשו של אחר מוגש על מחבת.

מחבת רותחת של משוואות נעלמים דמיונות קווארקים עולים וקווארקים יורדים, מנדלברוט להמונים בקבוצה שאינה מכילה את עצמה. נדחוס את זו המתמטיקה  כולה במערכת אקסיומטית מסדר אפס, תחום הדיון היסודי לאלגברה אריתמטיקה גיאומטריה טריגונומטריה קלקולוס חלחלחולוס  אנליזה טרטרית הקדמה אינפיניטיסימלית לכל מטפיזיקה בעתיד שתוכל להופיע כמדע.

להופיע?
חוחו, פינגאן, כן, בקרוב תיפול ותימצא בשנית, כן כן, פרנץ ביברקופף יקר. עשרים ושש אותיות באלף־בית הלטיני (לא כולל תוספות מיוחדות ä ö ü ß לטובת שוכני ארצות הריין האֵלבַּה השְפרֵה סקסוניה תחתית עלית צדדית ואפשרית), עשרים ושש אותיות ואף לא אחת המצאה מקורית משלך. הנה פרנצוש ביברקופפוש HCE הנה כולם באים, ממלאים את ההיכלות התובנות המחברות הכיכרות—
ברלין, אלכסנדרפלאץ.
חיפה, כיכר מסריק.

פשוט לכתוב. מילות אלוהים חיים של אדוני השורה הכתובה, נביאי הוורדפרס בטבלאות SQL נאנסות בידי קוד PHP שורה שורה נקרא להן את הצורה. פשוט לכתוב, יופיע מתוך האין בתנועת עכבר לא צפויה. פשוט לכתוב, רציתי. פשוט.

def text():‎
pass

להגיב