מה? תמה. טי—קה!

אמרו לי שאני טוב במתמטיקה, אבל אני לא טוב במתמטיקה
אמרו
לי שאני טוב במתמטיקה, אבל
אני לא טוב במתמטיקה – רק
במילוי ומעקב אחרי הוראות.

אמרו לי שאני טוב ומתמטיקה זה טוב, למילוי ולמעקב אחרי
הוראות שאינן נראות, רק הוראות
לא נראות ולא מראות, נוראות, מראות –
אמרו לי שאני טוב במתמטיקה, הוראות.

ההוראות שמילאתי, כי אמרו לי, שאני
טוב במתמטיקה, היו
רק הוראות. ההוראות היו, היו מוראות,
הוראות המתמטיקה, אמרו לי.
אני טוב, אמרו,

אך היו רק ההוראות.

להגיב