חסימה

מתחילים בחסימת המטרדים, שותלים בדפדפן תוסף להרחיק, להסתיר, לחסום ולטפל בהפרעות הלא־לא־לא־פוסקות של השטף הנוירודיגיטלי המאיים. מקנפגים ומגדירים, מגדירים ומנסחים שורות של הגבלות על יעדי הגלישה ומקורות האיןפורמציה: פיד אינסופי חסום! חתולים חסום! מתקפת רקטות נפשיות חסום!

את החסימה מטמיעים, מחביאים, א־מנגישים, מקפלים לשארית של תפריט דפדפן זניח. לצמצם אותה לזיכרון מרוחק, וכמו שהזיכרון נשכח בדפדפן כך גם בגוף. השטחים החסומים נבלעים כאפשרות מודחקת, במקומם בא ההרגל החדש להתעלם מהם מראש. הם שם והם אינם, שטף המוניי אדם מאחורי פרגוד הבחירה. עולם המידע משנה צורתו, מאבד איברים ושוכח סינפסות בעוד כאבי הפנטום הופכים חופש חדש.

להגיב