הנפש נתונה להשחתה ומכאן תחילתה בעולם.
המים זורמים בה בשלוות שקרים ארוכה;
ארכֶה של בדיונות
ונוצצות העיניים
ובורקים רעיונות, שואגים קיצם
מרגע שלא נתממשו—

1 thought on “

להגיב